Rejestr zmian
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-08-22 11:41:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-08-22 11:37:11 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-08-22 11:30:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce r ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-21 16:53:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku- Etap II 2017-08-21 15:56:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku- Etap II 2017-08-21 15:51:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-21 14:01:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2017-08-21 13:56:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-21 13:34:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-21 13:34:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-21 13:34:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-21 13:33:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2017 2017-08-21 12:43:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-18 13:02:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-08-18 12:34:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-08-18 12:32:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-18 11:13:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-17 15:29:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-17 15:04:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-17 11:54:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:29:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:27:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:25:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-08-16 13:00:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista w Dziale Sportu 2017-08-16 12:43:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2017 2017-08-11 15:41:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-08-11 15:37:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-08-11 15:36:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-11 15:34:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:33:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna