Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:06:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:05:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:02:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:01:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 15:59:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-06-23 15:14:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-06-23 14:41:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-06-23 14:29:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2017-06-23 14:20:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2017 2017-06-22 15:30:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VII/2017 2017-06-22 15:29:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 113/PF/VII/2017 2017-06-22 15:26:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 112/VII/2017 2017-06-22 15:21:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2017-06-22 15:07:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 30 2017-06-22 15:06:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2017-06-22 15:05:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2017-06-22 15:03:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-22 13:15:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-06-22 12:15:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-22 12:09:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - VIII nabór 2017-06-21 15:46:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - VII nabór 2017-06-21 15:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny (umowa zastępstwo) 2017-06-21 15:44:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-06-21 15:39:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-21 15:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-21 15:30:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-21 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-21 15:14:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-21 15:10:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-21 15:10:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna