Rejestr zmian
42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 2017-08-02 14:34:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
54) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-08-02 14:32:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-08-02 14:13:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-02 14:03:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-02 13:25:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:49:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:44:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:40:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:35:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:22:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:17:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:12:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-01 11:55:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-08-01 11:25:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 11:11:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 11:01:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 11:01:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:58:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:55:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:52:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:52:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:49:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:46:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:40:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:40:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:37:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:36:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-01 10:36:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna