Rejestr zmian
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny 2017-09-06 10:06:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-09-06 10:06:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2017-09-05 15:20:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2017-09-05 14:06:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-09-05 13:50:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku- Etap II 2017-09-05 13:47:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2017-09-05 12:52:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce r ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2017-09-05 11:56:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Andrzej Cieślawski 2017-09-05 10:42:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-04 15:36:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VII/2017 2017-09-04 15:35:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VII/2017 2017-09-04 15:23:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-04 15:14:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-04 15:13:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-04 15:11:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-04 15:09:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2017-09-04 09:54:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2017-09-04 09:54:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2017-09-04 09:53:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2017-09-04 09:48:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2017-09-04 09:48:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-01 16:08:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2017-09-01 13:36:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2017-09-01 13:35:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2017-09-01 13:35:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-09-01 08:33:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-31 15:50:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-31 15:45:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-08-30 15:49:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-08-30 15:49:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna