Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-04 11:47:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-04 11:41:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-04 11:32:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-07-04 11:23:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2017-07-04 09:53:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2017-07-04 09:51:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2017-07-04 09:48:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2017-07-04 09:47:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-07-03 16:50:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-07-03 16:35:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-07-03 16:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-03 16:25:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 120/VII/2017 2017-07-03 16:24:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-07-03 14:01:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 118/PF/VII/2017 2017-06-30 16:06:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 121/PF/VII/2017 2017-06-30 16:05:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VII/2017 2017-06-30 16:02:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VII/2017 2017-06-30 16:02:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2017-06-30 15:54:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2017-06-30 15:50:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2017-06-30 15:49:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:43:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:42:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXXV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:39:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXXV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:39:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXXV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-06-30 15:38:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-06-30 15:33:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-06-30 15:33:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-06-30 15:32:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna