Rejestr zmian
Zarządzenie nr 156/PF/VII/2017 2017-09-08 15:36:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VII/2017 2017-09-08 15:30:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 153/VII/2017 2017-09-08 15:28:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 151/VII/2017 2017-09-08 15:27:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2017 2017-09-08 15:25:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 149/VII/2017 2017-09-08 15:25:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 150/VII/2017 2017-09-08 15:25:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 149/VII/2017 2017-09-08 15:23:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2017 2017-09-08 15:17:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2017 2017-09-08 15:17:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2017 2017-09-08 15:16:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-08 14:29:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-08 14:29:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
55) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1 2017-09-08 14:20:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
55) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1 2017-09-08 14:14:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Agata Wilczek 2017-09-08 11:33:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
VI posiedzenie Rady Seniorów (14.09.2017) 2017-09-08 11:26:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
VI posiedzenie Rady Seniorów (14.09.2017) 2017-09-08 11:12:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
VI posiedzenie Rady Seniorów (14.09.2017) 2017-09-08 11:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-08 11:08:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-09-07 15:41:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-07 15:09:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-07 15:09:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-07 15:08:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-09-07 15:06:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-06 15:29:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej 2017-09-06 15:24:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-09-06 10:13:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-09-06 10:08:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-09-06 10:07:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna