Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 16:10:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:24:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:24:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:24:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:23:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:22:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:21:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:20:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:20:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 15:18:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:59:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:59:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:58:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:57:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-10 14:37:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-10 14:34:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:56:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:13:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:11:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-10 10:27:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-10 10:05:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-10 10:04:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:58:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:58:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:54:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:54:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2017-07-10 09:50:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 09:49:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-10 09:48:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-10 09:47:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna