Rejestr zmian
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-09-19 13:39:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-09-19 13:38:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-09-19 12:11:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VII/2017 2017-09-19 12:05:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 2017-09-19 11:59:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:46:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:32:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-18 16:09:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-09-18 12:10:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-15 13:32:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-15 13:24:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-15 13:17:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-15 12:53:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-09-15 12:34:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-09-15 12:33:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-09-15 12:27:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-09-15 11:39:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-14 16:14:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-14 16:14:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-14 16:13:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/VII/2017 2017-09-14 13:11:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/VII/2017 2017-09-14 13:10:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 162/VII/2017 2017-09-14 13:08:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-09-13 15:29:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-13 14:42:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-09-13 14:29:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna