Rejestr zmian
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-08-29 09:32:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-08-29 09:31:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista w Dziale Sportu 2017-08-29 09:25:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - osoba do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 2017-08-29 09:24:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-28 14:11:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-28 14:08:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-28 14:05:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 35 2017-08-26 11:05:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 35 2017-08-26 11:05:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-26 11:03:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-26 11:03:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2017-08-26 11:00:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/PF/VII/2017 2017-08-25 14:42:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-25 14:42:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VII/2017 2017-08-25 14:41:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-08-25 14:33:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-25 14:13:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2017-08-25 14:13:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-08-25 14:10:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-08-25 14:05:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 144/VII/2017 2017-08-24 15:59:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-24 14:28:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-24 14:27:42 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-08-24 14:26:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-08-24 14:25:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-24 12:57:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-24 12:54:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 142/PF/VII/2017 2017-08-23 14:34:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 141/VII/2017 2017-08-23 14:32:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-08-23 13:55:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna