Rejestr zmian
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:44:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:44:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:43:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:42:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:41:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:41:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:40:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-27 21:40:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2018-05-27 21:38:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2018-05-27 21:38:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rada Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji 2018-05-27 21:34:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2018-05-27 21:29:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2018-05-27 21:28:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 2018-05-27 21:21:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr 2018-05-27 21:20:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP 2018-05-27 21:19:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Audytor Wewnętrzny 2018-05-27 21:16:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Audytor Wewnętrzny 2018-05-27 21:16:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Komunikacji Społecznej 2018-05-27 21:14:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Rady Miejskiej 2018-05-27 21:12:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2018-05-27 21:04:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2018-05-27 21:02:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2018-05-27 20:58:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Prawne 2018-05-27 20:54:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Prawne 2018-05-27 20:54:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zamówień Publicznych 2018-05-27 20:50:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zamówień Publicznych 2018-05-27 20:50:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-27 20:48:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-05-27 20:46:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-05-27 20:41:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna