Rejestr zmian
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3210/2017 2017-07-31 16:37:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3209/2017 2017-07-31 16:35:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3208/2017 2017-07-31 16:33:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:30:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:23:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:09:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 135/PF/VII/2017 2017-07-28 15:42:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2017 2017-07-28 15:40:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-28 15:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-28 15:24:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-07-28 12:14:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - osoba do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 2017-07-27 14:59:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny 2017-07-27 14:54:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:52:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:51:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-27 14:42:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-27 14:40:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-27 14:39:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:38:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 15:46:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 14:16:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 133/VII/2017 2017-07-26 14:05:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 13:05:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-07-26 12:47:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-07-26 12:46:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-07-26 12:45:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-07-26 12:44:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 12:44:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-26 12:41:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-26 12:38:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna