Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-04 09:09:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-03 15:59:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-03 15:58:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2017-08-03 15:56:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-03 13:33:16 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-08-03 12:55:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny 2017-08-03 12:55:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista w Dziale Sportu 2017-08-03 12:55:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-03 09:54:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-08-03 09:22:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-03 09:05:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 136/VII/2017 2017-08-02 15:25:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 136/VII/2017 2017-08-02 15:22:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-02 15:10:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-02 15:06:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-08-02 14:43:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 2017-08-02 14:34:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
54) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-08-02 14:32:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-08-02 14:13:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-02 14:03:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-02 13:25:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:49:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:44:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:40:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-01 15:35:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:22:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:17:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:12:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-01 15:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna