Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:31:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:28:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:22:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:00:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-09-25 09:41:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-09-25 09:41:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-09-25 09:41:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-25 09:38:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:57:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:55:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:54:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:51:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:49:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:45:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:43:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/PF/VII/2017 2017-09-22 15:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VII/2017 2017-09-22 15:28:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 14:41:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VII/2017 2017-09-22 14:26:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 11:01:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 11:00:39 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-09-22 10:34:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2017-09-22 10:18:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-09-22 10:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-09-21 15:13:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-21 15:13:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:40:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 2017-09-20 15:39:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:37:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:37:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna