Rejestr zmian
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-08-18 12:32:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-18 11:13:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-08-17 15:29:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-17 15:04:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-08-17 11:54:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:29:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:27:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 2017-08-16 15:25:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-08-16 13:00:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista w Dziale Sportu 2017-08-16 12:43:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2017 2017-08-11 15:41:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-08-11 15:37:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-08-11 15:36:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-11 15:34:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:33:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:33:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:30:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-11 15:26:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 140/VII/2017 2017-08-11 15:20:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2017 2017-08-11 15:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-11 13:04:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 13:03:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 13:00:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:59:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-11 12:56:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:53:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:10:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-08-11 09:11:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:43:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:42:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna