Rejestr zmian
Zarządzenie nr 208/PF/VII/2017 2017-11-16 13:15:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 207/VII/2017 2017-11-16 13:12:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 209/VII/2017 2017-11-16 13:03:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 200/VII/2017 2017-11-16 13:00:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 206/VII/2017 2017-11-15 19:11:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 2017-11-15 18:45:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok 2017-11-15 18:41:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok 2017-11-15 18:32:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV - 3 części 2017-11-15 11:12:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV - 3 części 2017-11-15 11:11:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV - 3 części 2017-11-15 11:09:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-15 08:13:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 16:14:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 16:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 16:11:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 16:10:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2017-11-14 16:07:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2017-11-14 15:57:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 15:55:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 15:54:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-11-14 15:53:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-11-14 15:53:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-11-14 15:52:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-11-14 15:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:41:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:38:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:37:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:35:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-11-14 15:03:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna