Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:58:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 14:57:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-10 14:37:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-10 14:34:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:56:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:13:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-10 13:11:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-10 10:27:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-10 10:05:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-10 10:04:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:58:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:58:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:54:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:54:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2017-07-10 09:50:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 09:49:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-10 09:48:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-10 09:47:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-10 09:47:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:39:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:38:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:38:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-10 09:38:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:33:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-10 09:33:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-10 09:20:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-07-10 09:16:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-07 12:37:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-07-07 12:37:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II 2017-07-07 12:34:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna