Rejestr zmian
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-07-26 08:27:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-07-25 15:24:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-07-25 15:09:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej 2017-07-25 14:59:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-07-25 14:44:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-07-25 14:43:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-07-25 14:43:12 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-07-25 14:42:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” 2017-07-25 14:41:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-07-25 14:38:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Andrzej Cieślawski 2017-07-24 16:52:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Andrzej Cieślawski 2017-07-24 16:52:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129/VII/2017 2017-07-24 15:24:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129/VII/2017 2017-07-24 15:23:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/PF/VII/2017 2017-07-24 15:16:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2017-07-24 11:57:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2017-07-24 11:56:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-07-24 11:47:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-07-24 09:36:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-07-24 09:36:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-07-20 14:33:53 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-07-20 14:33:46 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrstrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego 2017-07-19 15:59:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrstrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego 2017-07-19 15:59:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-19 15:36:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2017-07-19 15:28:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-07-19 15:28:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-19 15:27:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-07-19 15:27:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-19 15:26:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna