Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 14:29:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Izabela Skonecka 2017-12-05 14:22:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2017-12-05 14:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-05 14:06:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-05 13:58:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 13:52:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 13:52:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 13:44:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-12-05 13:41:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-12-05 13:41:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-05 13:40:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista - Inspektora nadzoru 2017-12-05 13:39:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-12-05 13:39:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2017-12-05 13:38:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-12-05 13:37:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych 2017-12-05 13:37:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:21:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:21:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:20:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:20:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:19:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-05 08:19:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-04 14:29:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-04 14:28:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-12-04 13:19:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-12-04 13:18:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie 2017-12-04 09:33:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie 2017-12-04 09:32:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2017-12-01 15:58:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2017-12-01 15:58:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna