Rejestr zmian
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 2018-11-13 15:45:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 15:44:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 15:44:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 15:43:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-11-13 15:39:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-11-13 15:36:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podstawowa kwota dotacji 2018-11-09 16:01:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podstawowa kwota dotacji 2018-11-09 16:00:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podstawowa kwota dotacji 2018-11-09 15:59:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 151/VII/2018 2018-11-09 15:57:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-09 14:58:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-09 14:58:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-09 14:57:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-09 14:56:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista 2018-11-09 14:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 150/VII/2018 2018-11-08 15:04:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 149/VII/2018 2018-11-08 15:03:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2018 2018-11-08 15:01:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Mirkowskiej 48D, Część nr 2 - lokal nr 9 przy ul. Mirkowskiej 38,Część nr 3 – lokal nr 45 przy ul. Mirkowskiej 48 2018-11-08 13:40:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Mirkowskiej 48D, Część nr 2 - lokal nr 9 przy ul. Mirkowskiej 38,Część nr 3 – lokal nr 45 przy ul. Mirkowskiej 48 2018-11-08 13:40:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-08 13:28:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:44:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:43:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:38:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:18:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-11-08 12:13:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-11-08 11:07:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:38:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:31:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:31:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna