Rejestr zmian
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV 2017-09-26 12:01:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV 2017-09-26 11:59:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV 2017-09-26 11:49:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV 2017-09-26 11:48:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV 2017-09-26 11:47:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2017 2017-09-26 10:13:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-25 17:10:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-25 17:10:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2017-09-25 17:02:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2017-09-25 17:02:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2017-09-25 16:59:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-09-25 16:58:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-09-25 13:05:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-09-25 13:04:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/VII/2017 2017-09-25 12:57:04 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/VII/2017 2017-09-25 12:56:39 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2017-09-25 12:50:16 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:31:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:31:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:28:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:22:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2017-09-25 10:00:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-09-25 09:41:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-09-25 09:41:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-09-25 09:41:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-25 09:38:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:57:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:55:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:54:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:51:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna