Publikujemy poniżej ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Nr 11/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 50 z obrębu 03- o powierzchni 0.3316 ha położonej  Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00252869/2.

 Załączniki: