Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonali: Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej (oświadczenia – początek VIII kadencji i za 2018 r.) oraz Bożena Pindelska (oświadczenie za 2019 r.).Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - Agnieszka Sobieraj
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majatkowe Agnieszka Sobieraj 2017
Oświadczenie majatkowe Agnieszka Sobieraj 2016
Oświadczenie majatkowe Agnieszka Sobieraj 2015
Oświadczenie majatkowe Agnieszka Sobieraj 2014