[start]Postanowienie nr 151/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powoĊ‚ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna.[koniec]