[start] [koniec]

Informujemy, że rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 jest dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej, na stronie: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/pub-pz/

Poniżej do pobrania: