[start]Poniżej do pobrania projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na VI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 kwietnia o godz. 11.00.[koniec]