[start]Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 7/2019 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.[koniec]

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. 22 484 23 82 lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl.