[start] [koniec]

Termin: 22.07.2021 r. (wtorek) godz. 16.00

Komisja: 
Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńskiej 77) oraz w trybie wideokonferencji odbywanej zdalnie na platformie internetowej*

Tematy:

  1. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej gminy Konstancin-Jeziorna.
  2. Sprawy różne.
Zaproszony: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


Informujemy, że posiedzenia komisji są transmitowane w Internecie (na stronie: esesja.tv), wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu posiedzeń poprzez transmisję online.