Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), że na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Wandę Markowską wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w ul. Wilanowskiej (w pasie drogi wojewódzkiej nr 724) na odcinku od końcówki sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wagarowej do ul. Wiosennej na terenie miejscowości Słomczyn w Gminie Konstancin-Jeziorna w granicach części działki nr ewid. 105/1 oraz działek nr ewid. 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/27 z obrębu ewid. 0021 Slomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej.

Załączniki: