[start]Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że 31 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. [koniec]

Z powodu pandemii koronawirusa i wzrastającej liczby zakażeń oraz obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce  o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu, obrady sesji odbędą się wyłącznie w wersji online, bez udziału mieszkańców.

Jednocześnie informuję, iż obrady sesji będą transmitowane, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji poprzez transmisję online.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia mieszkańców.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja przewodniczącej rady o pracy między sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i zwrotu części tej opłaty.
 9. Projekt uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 10. Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.
 11. Korespondencja.
 12. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Załączniki:

Zawiadomienie o 25. sesji Rady Miejskiej