Pierwszy Zastępca Burmistrza Konstancin-Jeziorna - Ryszard Machałek

ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
pokój nr 82 (I piętro)
sekretariat tel.: +48 22 484 23 10
e-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl

I Zastępca Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00-17.00.
Zapisy interesantów do I Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna:

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa oraz numeru telefonu kontaktowego.


Do zakresu działań I Zastępcy Burmistrza należy:

 1. zastępowanie Burmistrza w okresie nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
 2. nadzorowanie:
  • Wydziału Dróg Gminnych,
  • Wydziału Inwestycji i Remontów,
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
  • Biura Zamówień Publicznych,
  • Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 3. koordynowanie pracy Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych;
 4. udostępnianie informacji publicznej;
 5. wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza;
 6. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej  wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.


Drugi Zastępca Burmistrza Konstancin-Jeziorna - Dariusz Zieliński

ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
pokój nr 89 (I piętro)
sekretariat tel.: +48 22 484 23 10
e-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl


Do zakresu działań II Zastępcy Burmistrza należy:

 1. zastępowanie Burmistrza oraz I Zastępcy Burmistrza w okresie ich nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
 2. nadzorowanie:
  • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  • Biura Zamówień Publicznych,
  • Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. udostępnianie informacji publicznej;
 4. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy;
 5. wykonywanie innych poleceń służbowych burmistrza.