Numery kont bankowych:


Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

nr konta – 84 8002 0004 0200 1111 2002 0086:


 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

nr konta – 27 8002 0004 0200 1111 2002 0142:
 • mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską.

nr konta – 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097:

 • wpłaty z tytułu udostępniania danych osobowych.

nr konta – 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060:

 • wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
 • dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy;
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych (wykup mieszkań komunalnych);
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
 • wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej;
 • wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej;
 • opłaty i kary za wycinkę drzew;
 • wpłaty z tytułu opłaty skarbowej;
 • opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych.

nr konta 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067:

 • wpłaty zabezpieczeń umów należytego wykonania umowy;
 • wadia w zakresie postępowań przetargowych.