[start]Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na ww. wystąpienie pokontrolne.[koniec]

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne NIK