[start]Sołtys - Alicja Welenc[koniec]

Skład rady sołeckiej:
  • Paweł Kopiec (przewodniczący),
  • Barbara Pasamonik,
  • Anna Majewska,
  • Agnieszka Zwolska,
  • Aneta Bogulak.

W sołectwie nie wybrano komisji rewizyjnej, taka była decyzja uczestników zebrania wiejskiego podjęta w drodze głosowania jawnego, zgodnie ze statutem sołectwa.

Załączniki:

Statut Sołectwa Obory