[start]Sołtys - Alicja Welenc[koniec]
Tel. 501 702 417
E-mail: alicja.welenc@onet.pl

Skład rady sołeckiej:
  • Paweł Kopiec - przewodniczący,
  • Barbara Pasamonik,
  • Agnieszka Zwolska.

Adres do korespondencji: Obory 13 m. 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna


Załączniki:

Statut Sołectwa Obory