[start]Sołtys - Alicja Welenc[koniec]

Skład rady sołeckiej:
  • Paweł Kopiec - przewodniczący,
  • Barbara Pasamonik,
  • Agnieszka Zwolska.


Załączniki:

Statut Sołectwa Obory