W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z...

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) - dalej jako z.r.i.d., zawiadamia się, że w dniu 2 sierpnia 2022 r., pełnomocnik inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 października 2015 r., znak: WOOŚ-II.4200.37.2014.TR, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na...

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. l ld ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 4 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: inwestor: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno inwestycja: rozbudowa drogi powiatowej nr 2802W - w miejscowości Okrzeszyn, gm. Konstancin-Ieziorna Pełna treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022 (nr rej. ARB.6740.1.44.2021.ZS) w sprawie udzielenia zezwolenia...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 19b ust. 1, art. 12 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 10 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr 39/SPEC/2022 Wojewody Mazowieckiego o...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) - dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,...