W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską w Konstancinie-Jeziornie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Adres Administratora:
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Komendant Straży Miejskiej wyznaczył Inspektora ochrony danych – p. Mateusza Sieka, z którym można się skontaktować pod adresem iod@konstancinjeziorna.pl lub pisząc na adres Straży Miejskiej.

Dane osobowe są uzyskiwane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego;
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków  klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów – do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,  samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia ich praw w wyniku przetwarzania ich danych osobowych. Adres PUODO to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.

Ponadto ww. osobom przysługuje prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.

Tag

Powiadom znajomego