Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

pok. nr: 5, 6, 10, 11 (parter)

Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Renata Jasik – kierownik 22 484 24 20 6
Anna Stefaniak – zastępca kierownika 22 484 24 21 6
Agnieszka Brzezińska – inspektor 22 484 24 23 5
Agnieszka Milewska-Galczak – inspektor 22 484 24 24 10
Jadwiga Lenarczyk – inspektor 22 484 24 25 10
Stanisława Elżbieta Zgagacz – inspektor 22 484 24 26 11
Anna Kamilewicz-Wicik – podinspektor 22 484 24 27 11
Anna Poniatowska – inspektor 22 484 24 28 11


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i należy:

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem, w tym:

 1. wydawanie decyzji i zaświadczeń z zakresu rolnictwa;
 2. współpraca ze służbami sanitarnymi w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy;
 3. realizacja zadań z zakresu ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 4. kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalenia i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku przez rolników prowadzących gospodarstwo;
 5. przygotowywanie i opracowywanie materiałów statystycznych dla Wojewódzkiego urzędu Statystycznego (spisy rolne, zestawienia kwartalne, półroczne i roczne);
 6. nadzór nad wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy;
 7. spisywanie zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym;
 8. prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi ogrodami działkowymi;
 9. współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego (wybory sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli, delegatów do izb rolniczych);
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie rolnictwa;
 11. udział w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 12. ustalanie strat i szacowanie szkód po wystąpieniu klęsk żywiołowych w rolnictwie.

Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:
 1. koordynowanie działalności związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska na obszarze gminy;
 2. opracowywanie programu ochrony środowiska gminy oraz jego aktualizacja;
 3. inicjowanie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z kompetencjami określonymi właściwymi ustawami oraz innych postępowań wynikających z tych ustaw;
 5. prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego prawa wodnego (m.in.: opiniowanie dotyczące wyznaczania stref ochronnych ujęć wodnych, monitoring wód, opiniowanie dotyczące poboru wody oraz odprowadzania ścieków deszczowych);
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie drzew lub krzewów oraz zieleni;
 7. prowadzenie spraw dotyczących pomników przyrody położonych na terenie gminy;
 8. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i ustawami obowiązującymi w tym zakresie;
 9. utrzymanie zieleni wysokiej na terenach gminnych;
 10. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne oraz wykonywania czynności będących w kompetencji burmistrza wynikających z ustawy o odpadach;
 11. udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych z terenu gminy;
 12. prowadzenie ewidencji umów mieszkańców na wywożenie odpadów, ewidencji nieczystości ciekłych oraz ewidencji firm odbierających odpady;
 13. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy;
 14. prowadzenie inwentaryzacji materiałów budowlanych zawierających azbest, usuwanych z terenu gminy;
 15. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska;
 16. prowadzenie rejestru psów ras uznawanych za agresywne oraz spraw dotyczących zezwoleń na ich utrzymywanie;
 17. realizowanie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami,
 18. ochrony zwierząt, w tym:
  a) zakup, instalacja i konserwacja budek dla ptaków i nietoperzy oraz platform dla bocianów białych,
  b) zimowe dokarmianie ptaków,
 19. opiniowanie projektów prac geologicznych.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij