W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wersja strony w formacie XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
WA.ZUZ.6.4210.700.2020.TW


Na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, o możliwości skorzystania z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Jakubicki, dotyczącego udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pięciu rurociągów rozsączających na działkach o nr ew. 944/1, 1869/11, 1869/11, 185/1, 186/1, 187/1, 188/1, 189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 194/1, 1925/9, 1825/10, 1829, 1830, 1835,1841, 512, 513/2, 514/2, 1871/149, 1871/74 z obrębu 0001 Bielawa gmina Konstancin-Jeziorna, likwidację urządzeń wodnych, tj. dwóch rowów przydrożnych na działce o nr ew. 944/1 z obrębu 0001 Bielawa gmina Konstancin Jeziorna oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ul. Powsińskiej do ww. rurociągów rozsączających.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 — 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres tomasz.wieteska@wody.gov.pl.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zastanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.


                                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                                               Anna Rudlicka

Pełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane