W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

26. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy  ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  26. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Obrady sesji będę miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny w siedzibie Ratusza, jak również istnieje możliwość uczestniczenia w obradach sesji zdalnie, poprzez platformę internetową.

           
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV oraz XXV sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 
 13. Projekt uchwały w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025”.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
 16. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, dotyczącego zrzeczenia się należnego Gminie Konstancin-Jeziorna odszkodowania od Powiatu Piaseczyńskiego za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 123  z obrębu 0022 Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Konstancinie–Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113 z obrębu 01-14 na nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 48/2 z obrębu 01-13 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 60/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 176/8 z obrębu 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna, nazwy ,,Gwiezdnych Wojen”.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 4/158 z obrębu 0016 ( Obory) gm. Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno - zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna  - etap 4.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku formalnego skierowanego do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego manipulacji i braku staranności gminnych urzędników w związku z przygotowaniem projektu uchwały bez uwzględnienia treści wniosku Skarżącego w sprawie uzasadnienia (BRM 70/2021).
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej odstąpienia od obowiązku wydania na wniosek strony decyzji administracyjnej ( BRM 64/2021).
 24. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Pana Krzysztofa Rytki do rozpatrzenia według właściwości (BRM 373/2020).
 25. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO do rozpatrzenia według właściwości (BRM 27/2021).
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach sesji w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców. Jednocześnie informuję, iż obrady sesji będą transmitowane, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji poprzez transmisję online.

Tag

Powiadom znajomego