W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

24. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 24. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Obrady sesji będę miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny w siedzibie Ratusza, jak również istnieje możliwość uczestniczenia w obradach sesji zdalnie, poprzez platformę internetową.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 20. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2023.
 24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek - Borowina.
 26. Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 269/2020).
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej uchylania się prze Gminę Konstancin-Jeziorna do zaspokojenia roszczeń finansowych Skarżącego z tytułu udokumentowanych, wykonanych, kompleksowych robót budowlanych i montażowych przy budowie ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie (BRM 281/2020).
 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego Nr 29/20 z dnia 11.02.2020 r. utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2424/2020 z dnia 30.07.2020 r. (BRM 395/2020).
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie dot. „ Decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 46/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku dot. usunięcia drzew znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej 54 w Konstancinie - Jeziornie, w skład której wchodzą działki o nr ewidencyjnym 55/24, 55/11 i 55/18 z obrębu 01-28” (BRM 396/2020).
 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku złożonej przez adwokat Renatę Sutor.
 32. Korespondencja.
 33. Rozpatrzenie skarg.
 34. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

 Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach Sesji w dniu 24.02.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.

Jednocześnie informuję, iż obrady sesji będą transmitowane, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji poprzez transmisję online.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane