W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

20. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 16 września 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 20. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Obrady sesji będę miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny w siedzibie Ratusza, jak również istnieje możliwość uczestniczenia w obradach sesji zdalnie, poprzez platformę internetową.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uroczyste wręczenie aktu nadania Panu Piotrowi Szczurowskiemu tytułu zasłużony dla Gminy  Konstancin-Jeziorna.  
 5. Przyjęcie protokołów z obrad XVII, XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 9. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020,
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 110/VI/12/2011 z dnia 29 czerwca    2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1  w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 183/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego–Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 125/9 z obrębu Czarnów.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy     Konstancin-Jeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla GTC Konstancja Sp. z o.o.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych- dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna-etap 1.
 26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radosława Milewskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w I półroczu 2020 r.
 30. Korespondencja.
 31. Rozpatrzenie skarg.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach sesji w dniu 16.09.2020 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców. Jednocześnie informuję, iż obrady sesji będą transmitowane, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji poprzez transmisję online.


Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego