W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII, XIII i XIV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin - Jeziorna na lata 2020-2025.
 13. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na zakup masy bitumicznej do wykonania nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku.
 17. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024"’.
 18. Projekt uchwały w sprawce uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 w mieście Konstancin-Jeziorna „Braci Komorowskich”.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Konstancin- Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.
 26. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego.
 27. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli jakości technicznej wybranych budynków komunalnych i socjalnych administrowanych przez ZGK.
 28. Korespondencja.
 29. Rozpatrzenie skarg
 30. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego