W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

XIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2019r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin–Jeziorna na lata  2019-2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 10.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 33 z obrębu 01-14 na nieruchomość stanowiącą działki ewidencyjne numer 36/1 oraz 36/2 z obrębu 01-14.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Matejki, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 10 z obrębu 03-10.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 16 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 56/4 z obrębu 03-06.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 3 z obrębu 02-03.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2/6 z obrębu 03-10.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 34. Korespondencja.
 35. Rozpatrzenie skarg.
 36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane