W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

XI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 11. Przedstawienie przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych opinii na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 13. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i  odczytanie protokołu z głosowania.
 14. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piasecznie i  odczytanie protokołu z głosowania.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna na lata  2019-2023.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Konstancinie-Jeziornie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 177/2 z obrębu 03-32, nazwy „Michała Doliwo-Dobrowolskiego”.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 20/53 z obrębu 0004 Czarnów.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer12/9, 12/10 z obrębu 0004 Czarnów.
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Słomczyn o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego na 2020 roku.
 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Kawęczynek o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego na 2020 roku.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 34 z obrębu 0021 (Słomczyn), położonej w gminie Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego-rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.
 29. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli sprzedaży mienia komunalnego w roku 2018 ( ul. Długa, działka ewidencyjna 40, obręb 03-04).
 30. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną analizy przyczyn i ryzyka rotacji kadr pracowniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 31. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w I półroczu 2019 roku.
 32. Korespondencja.
 33. Rozpatrzenie skarg.
 34. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego