W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyszkiewicz Sp. z o.o., ul. Warszawska 84, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
  • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, tj. realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie salonu samochodowego z myjnią samochodową na działkach nr ewid. 101/1, 102/1, 102/4, 103/1, 103/4, 104/1, 104/4, 105/1, 105/4, 106/1, 106/4 obręb Bielawa;
  • wykonanie urządzeń wodnych, tj. 8 studni chłonnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

  • odprowadzanie do urządzeń wodnych – 8 studni chłonnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej terenu salonu samochodowego z częścią biurową zlokalizowanego w Bielawie, gmina Konstancin-Jeziorna.
Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, Dział Zgód Wodnoprawnych z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 59b, 05-600 Grójec, we wtorki i w czwartki godzinach 10.00–12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres: kamila.kazmierczak@wody.gov.pl lub telefonicznie – tel. 48 332 06 67. Korespondencję należy kierować na podany adres w stopce.

Ponadto informuję, że w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy w wyznaczonym terminie, przedmiotowe postępowanie administracyjne zastanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie nastąpi dnia 17 stycznia 2022 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane