W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4

Wersja strony w formacie XML

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. zmienioną uchwałami Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  Nr 449/VII/27/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. oraz  Nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 stycznia 2021 r. do 16 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00

Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących organizacji spotkań, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu, dyskusja publiczna będzie zorganizowana w trybie video konferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 02.02.2021 r. do godziny 12.00. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o zasadach udziału w spotkaniu znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/. Transmisję ze spotkania będzie można również oglądać na stronie: www.esesja.tv. W trakcie dyskusji publicznej będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy  ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 395.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2021 r.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP, albo
  2. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.


                                                                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      Kazimierz JańczukPełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane