W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie terminu zebrania wyborczego oraz naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 4 ust. 3 i § 4 ust. 5 Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza:

 1. Wybory członków do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna odbędą się na zebraniu w dn. 15 lutego 2019 r. w godz. 15.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
 2. Zgłoszenia kandydatur do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna można dokonywać w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. bezpośrednio w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - 9.00-17.00, od wtorku do piątku - 8.00-16.00.

 3. Kandydatem na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może być osoba będąca mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 14 lutego 2019 r., ukończyła 60 lat oraz będzie na nim obecna.

 4. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna należy dokonywać na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna.

 5. Kandydat na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury musi przedstawić listę poparcia (jej wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna) zawierającą minimum 12 podpisów osób, które do dnia podpisania listy ukończyły 60. rok życia.

 6. Najpóźniej na 7 dni przed zebraniem, o którym mowa w pkt 1, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wyda obwieszczenie zawierające imienną listę kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, wraz z krótkim biogramem kandydatów. Obwieszczenie zostanie umieszczone na stronie: www.konstancinjeziorna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

 7. W skład Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może wejść nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób.

 8. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 14 lutego 2019 r., ukończyła 60 lat i jest na nim obecna.

 9. Do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie wybranych nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów podczas zebrania, o którym mowa w pkt 1. W razie równej liczby głosów, wśród kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady Seniorów zostanie przeprowadzone losowanie.

 10. Wzory karty zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna i listy poparcia dla kandydata można pobrać:
  • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, hol główny),
  • ze strony internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.

 11. Szczegółowy tryb i zasady wyboru Rady Seniorów określa Statut Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6180).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane