W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Buk, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Kanału Jeziorki na działce o nr ew. 22/3 obręb 01.-27 Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna rurociągów i przewodów w rurociągach osłonowych, tj. sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sieci energetycznych, a także napowietrznej linii energetycznej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej
- likwidację odcinków istniejących rurociągów i linii napowietrznych prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące Kanału Jeziorki na działce o nr ew. 22/3 obręb 01-27 Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00-12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres anna.zwolinska@wody.gov.pl.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 23 listopada 2020 r.


Dyrektor
/-/ Anna Rudnicka

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane