W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML

Zgodnie z art. 10 i art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.06.2020 r. wydane zostało postanowienie o obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków handlowych, usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową oraz terenami zieleni urządzonej i zbiornikami retencyjnymi oraz rozsączającymi wód opadowych na działkach numer ewidencyjny 50–54, 56/2, 58/2, 60/2, 61, 62, 64–68, 69/2, 70, 71/2, 72 73/2, 74–77, 79–87, 89–103, z obrębu 01-13 oraz wjazdy i włączenie do infrastruktury na działkach numer ewidencyjny 56/1, 60/1, 69/1, 71/1, 73/1, 117/1, części działek 117/2, 117/3 z obrębu 01-13 oraz numer ewidencyjny 8/1, części działek 8/2, 54/1 z obrębu 01-23” w miejscowości Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Powyższe postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii:
  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - pismo z dnia 29 maja 2020 r., znak WOOŚ-I.4220.481.2020.AGO,
  2. Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pismo z dnia 04.06.2020 r., znak WA.ZZŚ.6.435.1.96.2020.HB.2,
  3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Piasecznie – pismo z dnia 02.04.2020 r., znak ZNS.4701.11.2020.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać postanowieniem, na które przysługuje stronom zażalenie oraz z pozostałymi aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście w godzinach pracy urzędu, (poniedziałek – godz. 10.00–16.00, wtorek–piątek godz. 9.00–15.00), po wcześniejszym ustaleniu terminu wglądu w akta sprawy.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane