W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że na podstawie art.19b Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 51/VIII/5/2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z dnia 5 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 5212), w związku z Zarządzeniem nr 121/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna  z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna, mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien dotyczyć zadań w następującym zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji
 • i sieci wodociągowej, stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2020 należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.

Wnioski złożone w terminie do 31 stycznia 2020, do godz. 15.00. zostaną rozpatrzone do 10.02.2020 r.
Oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków dokona Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. Formularz wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się w załączniku.

Więcej informacji dotyczących inicjatywy lokalnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: www.konstancinjeziorna.pl - zakładka: Samorząd/ Dla mieszkańców/Inicjatywa lokalna lub pod nr telefonu 22 484 24 46, 45

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane