Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego


Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 13 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
inwestycja: rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie - ulice: Topazowa, Skalna, Rubinowa, Rynek Czarnowski w zakresie:

  • drogi gminnej klasy D (ulica Topazowa T-2) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kamienna) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rynek Czarnowski),
  • drogi gminnej klasy D (ulica Skalna) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Szmaragdowa) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rynek Czarnowski),
  • drogi gminnej klasy D (ulica Rubinowa) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rynek Czarnowski) do km 0+049.81,
  • drogi gminnej klasy D (ulica Rynek Czarnowski) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rubinowa) do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Gościniec).

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej:

w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
drukiem wytłuszczonym - pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Konstancin-Jeziorna, w nawiasach podano nr działki po podziale, (drukiem podkreślonym - pod inwestycję, po średniku działki po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu), oznaczone wg katastru nieruchomości numerami:

jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów:
177/33, 177/32, 177/48, 177/42, 178/12, 179/14, 180/12, 181/11, 177/47 (177/76;177/77), 177/49 (177/78;177/79), 182/3 (182/5;182/4; 182/6), 183/6 (183/10;183/9; 183/11), 184/11 (184/15;184/14), 183/5 (183/7;183/8), 246 (246/2;246/1)

poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
przeznaczone pod budowę kanalizacji deszczowej

jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów: 200/3, 195.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, kancelaria Architektoniczno-Budowlana, gdzie od pon. do piąt. w godzinach 8-16, można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Starosta Piaseczyński
/-/ Wojciech Ołdakowski


  • Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 49 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Sarzała
Data wytworzenia: 2018-11-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-22
Data aktualizacji: 2018-11-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna