Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego


Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 13 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
inwestycja: rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie - ulice: Nefrytowa, Diamentowa, Topazowa w zakresie:

  • drogi gminnej klasy D (ulica Nefrytowa) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Topazowa) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Bazaltowa),
  • drogi gminnej klasy D (ulica Diamentowa) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Topazowa) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rynek Czarnowski),
  • drogi gminnej klasy D (ulica Topazowa T-1) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Szmaragdowa) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Diamentowa),
  • drogi gminnej klasy D (ulica Topazowa T-2) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Topazowa T-1) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kamienna)

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej:

w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
drukiem wytłuszczonym - pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Konstancin-Jeziorna, oznaczone wg katastru nieruchomościami numerami:

jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów:
160/3, 160/6, 166/7, 167/9, 168/7, 160/7, 161/1, 161/5, 162/1, 166/15, 167/14, 168/13, 169/14, 170/12, 171/30, 171/49, 162/2, 163/1, 163/4, 164/3, 166/22, 167/20, 168/19, 169/20, 170/18, 171/36, 171/53, 177/41

poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
przeznaczone pod budowę drogi innej kategorii jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów: 164/5, 166/23.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, kancelaria Architektoniczno-Budowlana, gdzie od pon. do piąt. w godzinach 8-16, można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Starosta Piaseczyński
/-/ Wojciech Ołdakowski


  • Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 46 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Sarzała
Data wytworzenia: 2018-11-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-22
Data aktualizacji: 2018-11-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna